Voorwaarden

Het plaatsen van een hout beton schutting, heeft best wel wat voeten in aarde. Daarom vragen wij u onderstaande voorwaarden goed door te lezen.  Wij willen graag dat u een kwalitatief hoogstaand product in uw tuin krijgt, maar ook is het erg belangrijk dat de bouwploeg veilig kan werken.

 

Bouwterrein:

Voor het plaatsen van de schutting hebben wij een werkruimte van +/- 50 cm breedte nodig. Grond die eventueel van te voren is verwijderd dient minimaal 1 meter van de bouwplaats afgevoerd te worden en mag niet in de looppaden van de bouwers opgehoopt liggen. Indien de bouwers vinden dat er, om wat voor reden dan ook, sprake is van een te gevaarlijke situatie zullen zij dit aan de opdrachtgever kenbaar maken. Hierop kan besloten worden om tegen uurcalculatie het terrein bouwvriendelijk te maken, of om niet te plaatsen en terug te komen als het terrein door opdrachtgever is aangepast. Wel zullen dan de voorrijkosten in rekening worden gebracht.

 

Het bouwterrein dient “bouwrijp” te zijn; vrij van obstakels zoals straatwerk, funderingen, puin, wortels, bomen, oude schutting en leidingwerk in de grond. Indien de bouwers het terrein eerst bouwrijp moet maken, dit houdt in bovenstaande obstakels verwijderen, zal hiervan melding worden gedaan bij de opdrachtgever en zal dit tegen nacalculatie uitgevoerd worden.

 

Uitzetten van de schutting:

Bij het uitzetten van de lijnen en peilen dient de opdrachtgever aanwezig te zijn. De uitzetting dient in samenspraak met de opdrachtgever gedaan te worden, of de opdrachtgever dient van te voren de lijnen, alsmede de hoogte van de schutting uit te zetten. Op het moment dat de lijn definitief is uitgezet dient de opdrachtgever hier een akkoord voor te geven. Wij plaatsen de schutting op de door u gewenste plaats. Mocht het geval zich voordoen dat bij graafwerkzaamheden schade ontstaat aan kabels en/of leidingen dan kan Schuttingbouwzeeland  hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

 

Fundatie:

De palen komen circa 70 cm diep te staan (onder het maaiveld). Indien gewenst kan op het moment van plaatsen geadviseerd worden om een betonvoet aan de palen te storten. Dit is vooral nodig wanneer er sprake is van een hoge water stand of als de aarde uit (natte) klei bestaat. Indien u zelf voor betonmortel zorgt storten wij deze kosteloos aan de palen. Mocht opdrachtgever het, ondanks advies van de bouwploeg, niet nodig vinden beton te laten storten, dan vervalt de garantie op de montage. Indien de schutting begint of eindigt tegen uw woonhuis, schuur of andere bebouwingen, wordt er geen paal bij de bebouwing geplaatst. Dit is meestal niet mogelijk door de fundering van de woning.

 

Garantie:

Beton: Wij geven 10 jaar garantie op al ons beton. Beton is een natuurproduct, waarbij het voor kan komen dat er kleine luchtbellen in het product zitten. Ook het verkleuren van de beton valt niet onder de garantie. Betonproducten worden gemaakt door vermenging van zand, grind, cement en water. Zo gezien dus een volkomen natuurlijk product. Bij beton kan cement een chemische reactie aangaan met water, waardoor vrije kalk wordt gevormd. De kalk zet zich op het betonoppervlak af als witte uitslag (kalkuitbloeing). Dit verschijnsel hoort bij  de productie van beton en verdwijnt vanzelf door het weer of door slijtage. Kalkuitbloeing wordt niet als klacht geaccepteerd. Om dit te voorkomen dient de gehele schutting eenmalig geschilderd te worden met een speciale betonverf. De Combi betonpalen zijn niet leverbaar als eindpaal en de korte Combi betonpalen niet als hoekpaal. Standaard worden de betonpalen met diamantkop geleverd.

 

Onder de garantie valt:

– Grove scheuren of gaten in de materialen

– Spontaan kapot knappen van het beton (niet door de druk bij hoogteverschillen)

– Betonrot

 

Hout: Wij geven 10 jaar garantie op al onze geïmpregneerde schuttingen. Ook hier geldt dat het een natuurproduct is, het hout kan vocht opnemen, hierdoor kan de maatvoering afwijken. bijvoorbeeld de dikte van de planken kan verschillen van 16 tot 19 mm. Deze planken bieden wij aan als 17-18 mm Wij werken uitsluitend met hoogwaardige materialen, maar desondanks kunnen er haarscheurtjes ontstaan. Hier kan helaas geen garantie op worden gegeven, omdat wij van te voren niet kunnen bepalen hoe het hout zich ontwikkeld in de loop van de tijd.

 

Onder de garantie valt:

– Grove scheuren in het materiaal

– Productiefouten

– Houtrot

 

Wij geven geen garantie op:

– Stormschade

– Verzakkingen (dit ligt aan de ondergrond en is nooit van te voren bekend)

 

Afwerking:

Schuttingbouw zeeland heeft zich gespecialiseerd in het zetten van schuttingen. Hier is de meterprijs op gebaseerd. Wij werken alleen de schutting af. Dit houdt in dat u zelf de (vrijgekomen) grond rondom de schutting af moet voeren, alsmede de afwerkingen zoals herbestrating en tuinaanleg.

 

Transport:

Afhankelijk van uw woonplaats brengen wij transportkosten in rekening.

Indien de bouwmaterialen door het huis vervoerd moeten worden, dient dit duidelijk aangegeven te worden. Wilt u de schutting zelf plaatsen ? Het is ook mogelijk om de materialen zelf op te halen (enkel op afspraak).

Als u de schutting zelf plaatst maar de materialen wel bezorgd wilt hebben, word er naast de vrachtwagen gelost.

Door weersomstandigheden kan het voorkomen dat wij niet op de afgesproken dag kunnen komen plaatsen.